Sobre IASTracker

Descripció de IASTracker project

Invasive Alien Species Tracker (IASTracker) és una App per localitzar espècies invasores, ja siguin animals o vegetals, inicialment sobre Catalunya i Bèlgica, però escalable a qualsevol regió europea. Les observacions dels usuaris es poden visualitzar, controlar i gestionar al geoportal d’IASTracker.

Una de les principals raons de la pèrdua de biodiversitat arreu del món és la proliferació d'espècies invasores exòtiques (IAS). Aquest problema ha estat estudiat durant molts anys i per molts experts, institucions i organitzacions de protecció de la natura. Tot i que els impactes dels IAS són molt coneguts, és difícil saber-ne l'expansió, distribució o les primeres aparicions de les espècies. Diversos estudis coincideixen en què s'han d'intensificar les mesures preventives per millorar el coneixement de la localització dels IAS i la seva extensió.

IASTracker pretén arribar a tota mena de públics, ciutadans, ja siguin experts o no, però amb l'objectiu comú de contribuir a reduir els impactes en la biodiversitat i en la salut i, també, en termes econòmics que tenen els IAS en el nostre entorn.
L'app IASTracker està preparada per funcionar offline, d'aquesta manera quan l'usuari no tingui dades mòbils podrà seguir localitzant les espècies si s'ha descarregar prèviament les fitxes dels IAS de l'App.

Els IAS que els usuaris podran localitzar amb l'App d'IASTracker són fàcilment identificables i han estat seleccionats per tenir un gran impacte en la biodiversitat, l'economia o la salut de les persones. Està previst que es vagin afegint nous IAS i noves regions al llarg de l'evolució del projecte.

IASTracker és un dels prototipus guanyadors de la primera crida per Apps innovadores en dominis ambientals i socials de MYGEOSS, promogut pel Joint Research Centre (JRC) de la Comissió Europea, que ens ha atorgat el finançament econòmic per la seva execució. MYGEOSS és un projecte de dos anys per desenvolupar sistemes d’observació de la terra basats en aplicacions gratuïtes d'Internet per informar als ciutadans sobre els canvis que s’estan produint en el seu entorn.

Si estàs interessat en col•laborar amb IASTracker posa't en contacte amb nosaltres: info@iastracker.ic5team.org

Recursos

Els principals recursos utilitzats en la preparació de les fitxes del les IAS han són:
CABI, 2015. Invasive Species Compendium. Wallingford , UK: CAB International. www.cabi.org/isc

Global Invasive Species Database (http://www.issg.org/database)

Department of Territory and Sustainability, environment and sustainability office, 2015. http://mediambient.gencat.cat/ca

Harmonia database 2015, Belgian Forum on Invasive Species, from: http://ias.biodiversity.be

Si es necessari al peu de les fitxes s’indica amb més detall les fonts consultades.

Citació

En cas necessari es pot citar IASTracker amb el text:

IASTracker, any. Invasive Alien Species Tracker http://iastracker.ic5team.org

Agraïments

Aquesta aplicació has estat desenvolupada amb el projecte MyGEOSS, el qual ha rebut el finançament del programa de Recerca i Innovació de Horizon 2020 de la Unió Europea.

El JRC, on en el seu cas la Comissió Europea, no podran ser considerats com a responsables dels danys directes o indirectes, fortuïts, conseqüents o altres danys, incloent, però no limitat, la pèrdua de dades, pèrdua de beneficis, o altres pèrdues financeres derivades de l’ús d’aquesta aplicació, o de la impossibilitat d’usar-la, fins i tot si el JRC és notificat de la possibilitat d’aquests danys.

Agraïments a la Unió Europea i a la col•laboració de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Image: 
IASTracker logoV